Glasswool
- 7 products

Минерална стъклена вата е най-използвания строителен материал за топлоизолация и звукоизолация във вътрешни помещения. Ватата е много добър термоизолатор и осигурява и отлична звукоизолация. Стъклената минерална вата е клас А1 негорим материал и в случай на пожар материалът предодвратява разрастването му. Стъклената минерална вата е компактен материал, лесна за транспортиране и съхранение. Ватата е еластичен материал, лесно пригодим към всякакви повърхности и форми, което позволява пълно запазване на дизайна на инсталацията, което от своя страна предотвратява появата на топлинни и звукови мостове.

Минерална стъклена вата на рула е изключително подходяща като топлоизолация и звукоизолация в сухото строителство - за предстенни обшивки, преградни стени, тавани, покриви и други. Освен това някои видове минерална стъклена вата се използват за външни стени и фасади.

Строителни Системи Нитера ООД предлага най-използваните модели минерална стъклена вата URSA/УРСА на рула или плочи, всички размери и дебелини, на най-добрите цени на пазара!

Close description
Glasswool URSA DF
Detailed description
Glasswool URSA DF
Prices with WAT:
URSA DF 40/Ab 30 мм. - 24x1x (18000*1200*30)(По заявка) : 3.58 leva/sq.m.
URSA DF 39 50 мм. - 24x1x (15000*1200*50) : 2.60 leva/sq.m.
URSA DF 39 80 мм. - 24x1x (9400*1200*80) : 3.46 leva/sq.m.
URSA DF 39 100 мм. - 24x1x (7500*1200*100) : 4.34 leva/sq.m.
URSA DF 39 120 мм. - 24x1x (6200*1200*120) : 5.22 leva/sq.m.
URSA DF 39 140 мм. - 24x1x (5400*1200*140) : 6.10 leva/sq.m.
URSA DF 39 180 мм.- 24x1x (4200*1200*180) : 8.06 leva/sq.m.
URSA DF 39 200 мм. - 24x1x (3700*1200*200) : 9.06 leva/sq.m.
URSA DF 39/Ab 50 мм. - 24x1x (15000x1200x50) : 4.04 leva/sq.m.
URSA DF 39/Ab 100 мм. - 24x1x (7500x1200x100)(По заявка) : 5.77 leva/sq.m.
Close description
Close description
Glasswool URSA ELF
Detailed description
Glasswool URSA ELF
Prices with WAT:
ELF-40 мм. - 30x4x(9400*600*40)(По заявка) : 1.58 leva/sq.m.
ELF-50 мм. - 30x2x (7500*1200*50) : 1.75 leva/sq.m.
ELF-50 мм. - 30x4x (7500*600*50) : 1.74 leva/sq.m.
ELF-80 мм. - 30x1x (9400*1200*80) : 2.95 leva/sq.m.
ELF-100 мм. - 30x1x (7500*1200*100) : 3.77 leva/sq.m.
ELF AM2 50 мм. - 24x1x (15000*1200*50) : 3.38 leva/sq.m.
ELF AM2 100 мм. - 30x1x (7500*1200*100) : 5.63 leva/sq.m.
Close description
Close description
Glasswool URSA ULF
Detailed description
Glasswool URSA ULF
Sizes:
Thickness 50 mm., 30x4x(7500*600*50)
Price with WAT:
1.56 leva/sq.m.
Close description
Close description
Glasswool URSA SF
Detailed description
Glasswool URSA SF
Prices with WAT:
SF 38 - 100 мм. - 18x1x (7000*1200*100) : 5.35 leva/sq.m.
SF 38 - 120 мм. - 18x1x (6000*1200*120) : 6.20 leva/sq.m.
SF 38 - 140 мм. - 18x1x (5000*1200*140) : 7.40 leva/sq.m.
SF 38 - 160 мм. - 18x1x (4500*1200*160) : 8.34 leva/sq.m.
SF 34 - 50 мм. - 18x1x (11200x1200x50) : 4.40 leva/sq.m.
SF 34 - 100 мм. - 18x1x (5600x1200x100) : 7.27 leva/sq.m.
SF 34 - 120 мм. - 18x1x (4800x1200x120) : 9.16 leva/sq.m.
SF 34 - 140 мм. - 18x1x (4000x1200x140) : 10.22 leva/sq.m.
SF 32 - 50 мм. - 18x1x (7600*1200*50) : 6.42 leva/sq.m.
SF 32 - 100 мм. - 18x1x (4000*1200*100) : 12.84 leva/sq.m.
Close description
Close description
Glasswool URSA TWF FONO
Detailed description
Glasswool URSA TWF FONO
Prices with WAT:
TWF FONO - 50 мм. - 24x2x (12000*600*50) : 2.27 leva/sq.m.
TWF FONO - 75 мм. - 24x2x(9000*600*75) : 3.64 leva/sq.m.
TWF FONO - 100 мм. - 24x2x(7500*600*100) : 5.00 leva/sq.m.
Close description
Close description
Glasswool URSA TWP 1
Detailed description
Glasswool URSA TWP 1
Prices with WAT:
TWP 1 - 50 мм. - 20x12x (1250*600*50) : 3.06 leva/sq.m.
TWP 1 - 100 мм. - 20x6x (1250*600*100) : 5.99 leva/sq.m.
Close description
Close description
Glasswool URSA Terra 78P
Detailed description
Glasswool URSA Terra 78P
Prices with WAT:
Terra 78P - 50 мм. - 20x12x(1250*600*50) : 3.13 leva/sq.m.
Terra 78P - 100 мм. - 20x6x(1250*600*100) : 6.25 leva/sq.m.
Close description

Nitera Construction Systems Ltd. reserves the right to change the advertised online price. Possible inconsistency of those prices online or photos of actual products.

Back to the top of the page
Nitera Build Ltd Nitera Trans Ltd Nitera Construction Systems Ltd
Hide window
Nitera Group NATIONAL TELEPHONE: 0700 20 101 Show window NITERA CONSTRUCTION SYSTEMS NITERA BUILD NITERA TRANS